INTRODUKTION OCH KOMMUNIKATION FÖR LVFT 007

Introduction and Communication

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: L1. Kursansvarig: Henrik Swensson Prestationsbedömning: Godkänd övningar och seminarier samt deltagande i 3 fältövningsdagar. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge en presentation vilka arbetsuppgifter lantmätaren har i arbetslivet. En första introduktion i GIS ingår . Därutöver ska teknologen kunna se sammannaget mellan de i utbildningen ingående kurserna.

Vidare ska kursen ge grundläggande kunskap i kommunikation och påverkandeprocessen samt träna tillämpning.

Innehåll

Kursen är indelad i 4 olika moment

1. Yrkesrollen.

2. Teknologen ska få en insikt och erfarenhet av muntlig framställning,

konsten att övertyga, föredrag, sammanträdesteknik mm.

3. Grundläggande insikter i olika sorters skriftformateringar, rapport,

uppsats, PM osv.

4. En första introduktion i GIS.

Litteratur

Kurspärm.