AVTALS- OCH PROCESSRÄTTVFR 090

Law of Contract and Procedure

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: L4FE , L4PF . Kursansvarig: Anders Berglund Rekommenderade förkunskaper: Bygg- och miljörätt, Allmän fastighetsrätt. Prestationsbedömning: godkänd tentamen och godkända övningar och seminarier. Obligatoriska studiebesök kan förekomma.

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper vad gäller avtalsrättens tillämpning, processrätten inom främst det fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska området och skiljeförfarande enligt lagen om skiljemän mm.

Innehåll

Genomgång av formkraven för avtal, olika avtalsformer.

Vissa allmänna principer i rättegångsbalken, rättegången i allmänna tvistemål, förfarandet vid fastighetsmål.

Litteratur

Heuman: Process- och straffrätt etc. Ramberg: Allmän avtalsrätt.

Hellner: Speciell Avtalsrätt II, 1 häftet, Särskilda avtal.