INTERNATIONELL FASTIGHETSRÄTTVFR 070

Laws of Real Estate in Different Countries

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: L4FE , L4PF . Kursansvarig: Anders Berglund Rekommenderade förkunskaper: Fastighetsteknik AK. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningsuppgifter. Obligatoriska gästföreläsningar förekommer.

Målbeskrivning

Kursen ska ge förståelse för andra länders samhälls- och rättskulturer samt

ge ett perspektiv på det svenska rätts- och fastighetssystemet.

Innehåll

Kursen är upplagd som en föreläsnings- och seminarieserie med inslag av

undersökande eget arbete.

Litteratur

Michael Bogdan: Komparativ Rättskunskap, 1996.