BYGG- OCH MILJÖRÄTTVFR 041

Planning and Environmental Law

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: L2. Rekommenderade förkunskaper: Juridik för tekniker. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Obligatoriska seminarier och exkursioner kan förekomma.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om vissa centrala lagar som reglerar miljö, markanvändning och byggande. Kursen skall ge förståelse för hur lagstiftningen påverkar planering och plangenomförande samt insikt i kopplingen mellan lagar inom bygg- och miljölagstiftningsområdet.

Litteratur

Mahmoudi, S.: EU-s miljörätt. Övrig litteratur ej fastställd; avvaktar lärobok som behandlar nya miljöbalken.