KOMMUNIKATION FÖR BRANDINGENJÖRERVBR 150

Engineering Communication

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: BI1. Kursansvarig: Nils Lindskoug Övrigt: Antal deltagare begränsat: 33.

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper i kommunikations- och påverkanprocessens natur samt att träna dem i att tillämpa dessa kunskaper i olika sammanhang.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två huvudmoment. Det ena syftar till att ge studenterna insikter i och erfarenheter av muntlig framställning med tonvikt på interpersonell kommunikation, konsten att övertyga, föredrag/undervisningsteknik, sammanträdesteknik. Undervisningen sker i föreläsningsform och till största delen i form av praktiska övningar, där studenterna enskilt eller två och två skall genomföra olika typer av förberedda prestationer. Prestationerna bedöms av studenterna med hjälp av observationsprotokoll.

Det andra huvudmomentet syftar till att ge studenterna grundläggande insikter i att presentera kunskap i olika sorters skriftformateringar: rapport, uppsats, PM, artikel i facktidskrift. Undervisningen sker i föreläsningsform och till största delen i form av praktiska övningar, där studenterna enskilt eller två och två skall skriva en rapport, en PM och en kortare tidskriftsartikel. Samtliga alster skall redovisas på seminarium samtidigt som författaren/författarna skall opponera på andra studenters motsvarande insatser.