MATERIALLÄRA AK II FÖR DEVBM 505

Building Materials, Basic Course II

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: De2. Kursansvarig: Manouchehr Hassanzadeh. Prestationsbedömning: Betyg från skriftlig tentamen utgör slutbetyg. För erhållande av slutbetyg krävs även godkända laborationer. Webbsida http://www.ldc.lu.se/lthbml/bmlkurser.htm

Målbeskrivning

Kursens mål är att fördjupa förståelsen för samspelet mellan materialens uppbyggnad och deras mekaniska/fysikaliska egenskaper och beständighetsegenskaper. Metoder och principer för materialval utvecklas.

Innehåll

Kursen ger kunskap om tillverkning och egenskaper hos alla grupper av material. Vidare hur egenskaperna i många fall kan påverkas i samband med tillverkningen.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling: Kunskap om materialens tillverkning och egenskaper är en nödvändig förutsättning för ett miljömässigt riktigt materialval.

Litteratur

Burström, P.G., m fl: Kompendium i Byggnadsmaterial del I-III, KFS AB. Burström, P.G; Exempelsamling till Byggnadsmaterial AK för A, KFS AB. Hertzell, T: Betongens yta.