DATORSTÖDD RITNING OCH KONSTRUKTIONVBK 061

Computer Aided Draughting and Design

Antal poäng: 4.0. Valfri för: V3. Kursansvarig: Stefan Persson Rekommenderade förkunskaper: grundläggande teknisk utbildning. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända konstruktionsuppgifter. Webbsida http://kstr.lthse.se/educ/CAD

Målbeskrivning

Kursen avser att ge kunskaper om teori, metoder och utrustning för datorstödd ritning och konstruktion.

Innehåll

Kursen kan delas in i ett teoriavsnitt och ett praktikavsnitt. Teoridelen behandlar 2D-ritning, 3D-modellering, 3D-visualisering, applikationsprogrammering, hårdvara, mjukvara, tillämpningar, marknadsbild, utvecklingstrender mm. I praktikdelen behandlas 2D-ritning, 3D-modellering, 3D-visualisering samt applikationsprogrammering. Övningarna bedrivs med hjälp av enklare övningsuppgifter och konstruktionsuppgifter. I praktikdelen ingår även studiebesök vid ett företag som använder CAD i konstruktionsprocessen.

Litteratur

Follin, Pärletun: CAD och Datorgrafik för V. Hansson, m fl: Kom igång med AutoCAD, 2D rel. 14, Studentlitteratur.Kom igång med AutoCAD, 3D, rel. 14, Studentlitteratur.