BROBYGGNADSTEKNIKVBK 041

Design of Bridges

Antal poäng: 5.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Sven Thelandersson. Förkunskapskrav: Betongbyggnad och Stålbyggnadsteknik.

Målbeskrivning

Efter genomgången kurs skall eleven ha

Innehåll

I kursen ingår föreläsningar, övningsuppgifter, gästföreläsningar av praktiskt verksamma brobyggare, samt studiebesök. I kursen behandlas verkningssätt och dimensionering av förspända betongkonstruktioner. Kursen är upplagd kring två större projekteringsuppgifter, där den ena består av en konventionell vägbro i två fack som utförs i förspänd betong, och den andra en bro med spännvidd på ca 400 m. I den första uppgiften görs projektering och konstruktionsberäkningar på relativt detaljerad nivå, medan den andra bron projekteras översiktligt vad avser bärande system, produktionsmetoder, ekonomi och estetik. Den senare projekteringsuppgiften presenteras vid ett seminarium.

Litteratur

Sandquist, H: Infrastrukturkonstruktioner, kompendium från KTH. Petersson, T., Sandquist H: Spännbetongkonstruktioner, kompendium från KTH. Övrig litteratur enligt litteraturlista.