STÅLBYGGNADSTEKNIKVBK 035

Design of Steel Structures

Antal poäng: 3.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Sven Thelandersson. Förkunskapskrav: Konstruktionsteknik AK. Rekommenderade förkunskaper: Ram- och fackverksanalys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med 5-10 uppgifter samt godkänd konstruktionsuppgift.

Målbeskrivning

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering och utformning av konstruktionselement av stål samt förband i stålkonstruktioner.

Innehåll

Kursen innehåller följande delmoment: Dragna och tryckta konstruktionselement, stabilitetsproblem, lokal buckling, böjning, skjuvning, vridning, vippning, rymdknäckning, stomstabilitet, svets- och skruvförband, utmattning, korrosionsskydd.

Konstruktionsuppgift i form av flervåningsbyggnad eller stålbro. I kursen behandlas också byggsystem för kontors-, bostads- och industribyggnader med stål som primärt stommaterial.

Litteratur

Thelandersson, S: Avancerade stålkonstruktioner, kompendium. SBI: Stålbyggnad, Stålbyggnadsinstitutet, Publikation 130. Exempelsamling. BSK 94. Byggformler och tabeller.