TRÄBYGGNADSTEKNIKVBK 031

Design of Timber Structures

Antal poäng: 3.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Annika Mårtensson. Förkunskapskrav: Konstruktionsteknik AK. Rekommenderade förkunskaper: Ram- och fackverksanalys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande 5-10 uppgifter samt godkänd konstruktionsuppgift. Webbsida http://lthse.kstr.lth.se/Educ.htm

Innehåll

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering och utformning av konstruktionselement och system i trä samt förband i träkonstruktioner. I kursen behandlas också byggsystem för hallbyggnader, småhus, flervånings-, bostads- och kontorshus med trä som primärt stommaterial, samt träbroar.

Kursen innehåller följande delmoment: Balkar (raka och krökta element), pelare, sammansatta konstruktionselement, skivverkan i träkonstruktioner, stomstabilisering, bruksgränstillstånd, träförband samt detaljutformning.

Konstruktionsuppgift i form av flervåningsbyggnad eller träbro.

Litteratur

Carling O: Dimensionering av träkonstruktioner. Exempelsamling. Studiematerial. Byggformler och tabeller.