BETONGBYGGNADVBK 020

Concrete Structures

Antal poäng: 4.0. Valfri för: V3. Kursansvarig: Robert Danewid Förkunskapskrav: Konstruktionsteknik AK. Rekommenderade förkunskaper: Ram- och fackverksanalys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande 5-10 uppgifter. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkänd konstruktionsuppgift.

Målbeskrivning

Efter genomgången kurs skall studenten

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: plattor av armerad betong, grundläggande teorier för böjkapacitet, pelare, dimensionering mot tvärkraft, dimensionering mot vridmoment, vidhäftning och förankring, bruksstadiet, duktilitet och gränslastteori, skivor, detaljutförande. Konstruktionsuppgift.

Litteratur

Park & Paulay: Reinforced Concrete Structures (eventuellt kommer annan litteratur att användas då denna bok är slut på förlaget). Bärande konstruktioner: Plattor och studiematerial. BBK94. Byggformler och tabeller.