KONSTRUKTIONSTEKNIK, AKVBK 012

Structural Engineering, Basic Course

Antal poäng: 7.0. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Annika Mårtensson Rekommenderade förkunskaper: Byggnadsmekanik och akustik, Byggnadsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande 5-10 uppgifter samt godkända konstruktions- och rituppgifter. Webbsida http://lth.se.kstr.lth.se/Educ.htm

Målbeskrivning

Efter genomgången kurs ska eleven

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: dimensioneringsprinciper, partialkoefficientmetoden och laster inklusive brandpåverkan, element i den bärande stommen, stomstabilisering, stålkonstruktioner (enkla balkar, pelare, skriv- och svetsförband, detaljutformning), betongkonstruktioner (enkla balkar, pelare, plattor, detaljutformning), träkonstruktioner (materialet trä, balkar, pelare, förband, detaljutformning), ritteknik, obligatoriska konstruktionsuppgifter.

Litteratur

Danewid, Alsmarker, Thelandersson, Nilsson: Laster och stommar, kompendium. Danewid: Stålkonstruktioner, kompendium. Mårtensson: Betongkonstruktioner, kompendium. Bärande konstruktioner: Träkonstruktioner, kompendium. Exempelsamling. Byggformler och tabeller.