BYGGLEDNINGVBE 040

Construction project management

Antal poäng: 5.0. Valfri för: L3, V4. Kursansvarig: Mats Persson. Förkunskapskrav: Byggnadsekonomi AK VBE011, Byggföretaget VBE022 och Fastighetsförvaltning VBE030 eller motsvarande kun skaper. För A4 och L4 gäller individuell prövning. Prestationsbedömning: Projektbeskrivning med tillhörande dokument granskas och bedöms med avseende på resultat och presentationsteknik. Hänsyn tas också till gruppens sätt att genomföra projektarbetet (administration, samarbete etc). Webbsida http://www.bekon.lth.se

Målbeskrivning

Kursen ska ge kunskap om: Ledning och administration (management) av byggprojekt i projekterings- och/eller produktionsskedena (byggledning), ekonomisk styrning (investerings- och årskostnader), tidplanering, entreprenadjuridik. Studenten ska efter genomgången kurs kunna använda datorprogram för kalkylering och tidplanering.

Innehåll

Studenterna ska gruppvis genomföra administration och ekonomisk analys av ett byggprojekt - normalt ett verkligt projekt, hämtat från ett entreprenadföretag. Vid kontinuerliga projektmöten avstäms resultatet i samarbete med handledare från institutionen och från aktuellt företag. Slutresultatet redovisas i en utförlig projektbeskrivning. Kompletterande föreläsningar anpassas till typen av projekt men kommer i normalfallet att förmedla fördjupade kunskaper inom ämnesområdena management, datorstödd kalkylering och planering samt entreprenadjuridik.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstarten.