FASTIGHETSFÖRVALTNINGVBE 030

Real Estate Management

Antal poäng: 7.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Bengt Hansson. Förkunskapskrav: Byggnadsekonomi VBE 011. Rekommenderade förkunskaper: Byggstyrning, VBE 022 eller motsvarande. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg erfordras godkänd skriftlig tentamen och godkända övningsuppgifter. Projektarbetets genomförande och resultat av skriftlig tentamen utgör underlag för slutbetyg. I bedömningen av tentamen, projektarbete och övningsuppgifter kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Webbsida http://www.bekon.lth.se

Målbeskrivning

Kursen skall ge kunskaper om förvaltningsskedet i byggprocessen. Studenterna skall efter kursen ha goda kunskaper om ledning och administration av fastighetsföretag, intäkts- och kostnadskalkyler, likviditets- och årskostnadsberäkningar, teknisk förvaltning samt värdering och analyser av finansiering av fastigheter. Vidare skall studenterna ha fått kännedom om aktuell lagstiftning och skatteregler, planering av drift och underhåll samt förutsättningar för genomförande av ombyggnad.

Innehåll

Ledning och administration av fastighetsföretag, intäkts- och kostnadskalkyler, likviditets- och årskostnadsberäkningar, teknisk förvaltning samt värdering och analyser av finansiering av fastigheter. Aktuell lagstiftning och skatteregler, planering av drift och underhåll samt förutsättningar för genomförande av ombyggnad.

Kunskaperna inhämtas under delvis genom projektarbete.

Litteratur

Kurspärm i Fastighetsförvaltning, avdelningen för byggnadsekonomi. Så byggdes husen 1880-1990, Svensk Byggtjänst.