REHABILITERINGSTEKNIK FKTNX 151

Rehabilitation Engineering, Advanced Course

Antal poäng: 5.0. Valfri för: D4, E4, F4, M4. Kursansvarig: Håkan Neveryd. Förkunskapskrav: Rehabiliteringsteknik AK. Prestationsbedömning: Projektredovisning och muntlig tentamen. Övrigt: begränsat deltagarantal.

All undervisning består av individuell handledning.

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupning inom ett av områdena

Till varje område antas högst två studenter. Dessa får individuell handledning av forskare/forskarstuderande på respektive område. Handledningen inkluderar projekthandledning och studiehandledning för nödändiga litteraturstudier. Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Litteratur

Olika för de 5 områdena och beroende av vilka problemområden som läggs till grund för den individualiserde kursplanen.