REHABILITERINGSTEKNIK AKTNX 096

Rehabilitation Engineering, Basic Course

Antal poäng: 4.0. Valfri för: D4, E4, F4, M4. Kursansvarig: Bodil Jönsson Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen (över nätet). Övrigt: Nätburen kurs; för kursens omfattning se http://www.certec.lth.se/learning/ak/.

Målbeskrivning

Kuren syftar till att den deltagande skall

Innehåll

Kursen syftar till kunskaper och upplevelser/inlevelse i teknikens

möjligheter vid

Kursen är helt nätbaserad med krav på tillgänglighet också för funktionhindrade studenter. Formen är alltså den man brukar kalla för distansutbildning men kursen syftar till närhet snarare än distans. Andelen.

Andelen diretk schemabunden undervisning är liten och berör främst chat/motsvarande med föreläsare, av vilka somliga själva är funktionshindrade. Gruppuppgifter och individuella uppgifter styr upp kursen genom prestationskrav varje vecka. Föreläsningarna är nätbaserade och bemängda med länkar och föreläsningarna tillsammans med vissa av länkarna utgör tillika kurslitteratur. Övningarna och laborationer görs också över nätet. Tidsuppskattningen ovan enligt gängse mallar är egentligen inte relevant för denna form av utbildning. Den totala elevarbetstiden (egen och med hjälp av internetmaterial) går dock att uppskatta til

Litteratur

Föreläsningarna med vissa obligatoriska länkar.