SAMHÄLLSEKONOMI FÖR TEKNIKERTNX 035

Economics for Engineers

Antal poäng: 3.0. Valfri för: K4, M4, V4. Prestationsbedömning: skriflig tentamen. Betygsättning: Endast betygen Godkänd och Underkänd. Övrigt: Valfri extern för V. Kursen har LADOK-koden VFT120 för I1 och L1.

Innehåll

Att skapa förståelse för ekonomisk teori och ekonomiska skeenden med tonvikt på den svenska ekonomins utveckling under senare tid.

Kursen inleds med en presentation av grundläggande ekonomiska teori och begreppsbildning. Den tar upp marknadernas funktionssätt och betydelse samt belyser den ekonomiska politikens roll i samhällets resursallokering. Konjukturfluktuationer och stbiliseringspolitik analyseras, liksom de internationella aspekterna på ett lands ekonomi. Den svenska ekonomin och dess utveckling under senare tid diskuteras.

Lektioner. Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bör den studerande hålla sig underrättad om vad som meddelas under dem.

Litteratur

Eklund, K.: Vår ekonomi. 3:e upplagan. Tiden, 1992. Konjunkturrådets rapport 1994. SNS, 1994. Kompletterande material.