FRANSKA FÖR TEKNIKERTNX 030

French for Engineers

Antal poäng: 5.0. Valfri för: D4, E4, F4, K4, L4, M4, V4. Förkunskapskrav: 1 åk franska B eller 2 åk franska C i gymnasieskola med lägst betyget 3. Obligatoriskt förkunskapsprov ges för studerande som ej fyller förkunskapskraven före kursens början. Prestationsbedömning: kursens tyngdpunkt utgörs av textstudiet. Då endast en viss del av textkursen kan behandlas i undervisningen, innebär språkstudier med nödvändighet en omfattande textläsning på egen hand. För undervisningen i delkurs 3 gäller att den studerande på grund av examinationens utformning måste vara närvarande vid minst 75% av det totala timantalet. Färdigheterna redovisas i följande prov. Delkurs 1: skriftligt prov i läsförståelse och skriftligt ordkunskaps- och strukturprov. Delkurs 2: hörförståelseprov. Delkurs 3: talfärdighet, prövas i samband med undervisningen. Proven kvalitetsbedöms enligt LTH:s betygsskala. Intyg om aktivt deltagande i kursen erhålls om den studerande varit närvarande vid minst 75% av kursens totala timantal. Övrigt: Valfri extern kurs för V och L.

Innehåll

Kursens mål är att, huvudsakligen inom det tekniska området, ge grundläggande praktisk färdighet i att läsa och förstå franska texter (läs- och hörförståelse) samt att ge grundläggande praktisk muntlig färdighet (talfärdighet).

Delkurs 1. Läsförståelse. Studium av franska texter, huvudsakligen inom det tekniska området, till ett sammanlagt omfång av ca 300 sidor. Ett visst antal textsidor kan väljas från den studerandes specialområde. Stencilerat övningsmaterial i anslutning till texten. Strukturövningar med grammatik

Delkurs 2. Hörförståelse. Övningar i att uppfatta och på svenska återge det väsentliga av innehållet i föredrag, diskussioner och intervjuer.

Delkurs 3. Talfärdighet. Övningar i muntlig framställning i form av samtal och kortare anföranden (demonstrationer, referat) samt praktiska uttals- och intonationsövningar.

Litteratur

Masselin, J., Delsol, A., & Duchaigne, R.: Le français scientifique et technique, del 1 och 2, Hatier. Franska tidningstexter med tekniskt innehåll, (stencil 320). L'Express: Aujourd'hui la France. National Textbook Company. Hansén, I. och Schwartz, B., Gleerups franska grammatik, Gleerups, eller Holmberg, P-O., Klum, A. och Girod, R., Modern fransk grammatik, Almqvist & Wiksell eller Ronsjö, E., Fransk grammatik, A W Läromedel. Till Masselin och stencil 320 finns utförliga glossarer. Stencilmaterialet kan köpas på Romanska institutionen.