TEAMWORK OCH LEDARSKAPTMA 040

Teamwork and Leadership

Antal poäng: 5.0. Kursansvarig: universitetslektor Gösta Wijk, Företagsekonomiska institutionen. Förkunskapskrav: antagning till Technology Managementavslutningen. Prestationsbedömning: Kursen ges i fem delar om en poäng vardera och examineras med en individuell reflekterande rapport. Endast betygsgraderna underkänd och godkänd används.

Målbeskrivning

Kursens syfte är att ge studenterna kunskaper och ett personligt förhållningssätt till ledarskap och teamwork. Deltagarna skall ha en god kunskap om teorier kring ledarskap och teamwork och dessutom skall deltagarna genom upplevelsebaserade kunskaper kunna individuellt ta ställning till sitt personliga ledarskap och sitt personliga teamdeltagande.

Innehåll

I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.

Litteratur

Meddelas senare.


Teamwork och ledarskap, del 10198

Teamwork and leadership, part 1

Antal poäng: 1.0. Obligatorisk för: T3, Technology Management-avslutningen årskurs 3.


Teamwork och ledarskap, del 20298

Teamwork and leadership, part 2

Antal poäng: 1.0. Obligatorisk för: T4, Technology Management-avslutningen årskurs 4.


Teamwork och ledarskap, del 30398

Teamwork and leadership, part 3

Antal poäng: 1.0. Obligatorisk för: T4, Technology Management-avslutningen årskurs 4.


Teamwork och ledarskap, del 40498

Teamwork and leadership, part 4

Antal poäng: 1.0. Obligatorisk för: T5, Technology Management-avslutningen årskurs 5.


Teamwork och ledarskap, rapport0598

Teamwork and leadership, project work

Antal poäng: 1.0. Obligatorisk för: T5, Technology Management-avslutningen årskurs 5.