FINANSIELL EKONOMI ITEK 020

Economic, Finance I

Antal poäng: 5.0. Valfri för: L3. Kursansvarig: Anne-Marie Pålsson Förkunskapskrav: Samhällsekonomi för tekniker, Matematisk statistik och Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma under kursen. Övrigt: Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bör den studerande hålla sig underättad om vad som meddelas under dem. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Kursen ger en introduktion till studiet av finansiella marknader - pris- och

räntebildning, instrument och institutioner.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till studiet av finansiella marknader - pris- och räntebildning, instrument och institutioner. Efter en genomgång av elementära begrepp och samband studeras växelverkan mellan företagens finansieringsproblem och de finansiella marknaderna (Captial asset pricing modellen och samband om mynnar ut i Modigliani-Miller-teoremet).

Beskattningens konsekvenser studeras. Ett följande avsnitt koncentreras på kreditmarknader och intermediära institutioner (banker, finasbolag, hypoteksinstitut etc). Ett tredje avsnitt behandlar elementära problem på marknaderna för försäkringar, pensioner och fastighetsfinansiering.

Litteratur

Preliminär kurslitteratur: Ross, Westerfield & Jaffe: Corporate Finance,

IRWIN 4th edition, Homewood, Boston 1993. Kompletterande material.