VÄRME- OCH MASSÖVERFÖRINGMVK 160

Heat and Mass Transfer

Antal poäng: 6.0. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Bengt Sundén Förkunskapskrav: MMV031 Värmeöverföring. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen med teori- och problemdelar. Webbsida http://www.vok.lth.se

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper inom värme- och masstransport för analys av tekniska problem.

Innehåll

Kursen är ett komplement och en fördjupning till kursen i värmeöverföring.

Kursen inriktas mot ökad förståelse och kunskap om stationär värmeledning (periodiska förlopp, smältning/stelning), värmeledning i anisotropa material. aerodynamisk uppvärmning, strömning och värmeöverföring i förtunnade gaser, termisk strålning samt massöverföring (med och utan kemiska reaktioner). Övningarna ger färdighet i beräkning av tekniska problem.

Litteratur

Utdrag ur den internationella litteraturen samt kompedium och exempelsamling.