ENERGIANVÄNDNINGMVK 061

Energy Utilisation

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: M4ET . Valfri för: M4. Kursansvarig: prof Lennart Thörnqvist Rekommenderade förkunskaper: matematisk statistik, termodynamik,industriell ekonomi och programmering. Prestationsbedömning: för betyget 3 erfordras att kursens 3-6 obligatoriska övningsuppgifter (vilka genomföres enskilt eller i grupp) har avrapporterats med godkänt betyg på utförandet. För betyget 4 eller 5 tillkommer individuell muntlig tentam Övrigt: Kursen kan också vara lämpad för teknologer inom andra huvudinriktningar vid M än den energitekniska eller vid andra utbildningsprogram. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Kursen avser att ge kunskaper om energianvändning i olika samhällssektorer, dess nivå, struktur, utveckling och påverkansfaktorer samt kunskaper och tillämpningsfärdigheter rörande metoder och instrument för energianvändningsanalyser och -prognos

Innehåll

Energianvändningen i olika samhällssektorer karakteriserad m.a.p. nivå, energibärare, kvalitetskrav, m m. Energianvändningens varaktighet, effekt/energi-förhållanden, substitutionsmöjligheter, sammanlagring. Energianvändningens priskänslighet. Progonoser och prognosmetoder för olika samhällssektorer. Praktisk energianvändnings- och energibehovsanalys.

Problembaserad inlärning och presentationsteknik spelar en betydande roll i undervisni

Litteratur

Aktuell litteratur anges i särskilt kursprogram.