ÅNG- OCH GASTURBINTEKNIKMVK 051

Steam and Gas Turbine Engineering

Antal poäng: 5.0. Valfri för: M4. Kursansvarig: prof Tord Torisson Rekommenderade förkunskaper: Turbomaskinernas teori Prestationsbedömning: rätt att deltaga i skriftlig tentamen erhålles då samtliga obligatoriska övingar redovisats skriftligt. Tentamen är uppdelad i ångturbinteknik resp gasturbintekni Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Kursen ger kunskaper om konstruktion och drift av termiska turbomaskiner.

Innehåll

Kursen är uppdelad 9 två avsnitt. Under förstah halvan behandlas ångturbiner och under andra halvan gasturbiner.

I ångturbindelen genomförs en större sammanhängande projektuppgift där en ångturbin översiktligt konstrueras. Här utnyttjas kunskaper från tidigare kurser, t ex turbomaskinernas teori. ALla möjliga typer av ångturbiner behandlas, såväl mycket små som riktigt stora.

I gasturbindelen användes en modern amerikansk kursbok, se nedan. Här behandlas gasturbiner för elproduktion, gasturbiner för mekanisk drivning och gasturbiner för flygplan, d v s jetmotorer. För att förstå konstruktionsprinciper m m kommer ett stort antal övningsuppgifter att utgöra stommen i undervisningen.

Övningsuppgifterna i gasturbin delen liksomn konmstruktionsuppgiften i ångturbindleenb är obligatorisk

Litteratur

Kompendier utarbetade vid institutionen samt H. Cohen, G.F.C. Rogers, H.I.H.

Saravanamuttoo: Gas Turbine Theory, 4th ed., Logman 1996