INTERNATIONELLT PROJEKT - EXPORTTEKNIKMTT 070

International Project - Exportation

Antal poäng: 6.0. Valfri för: M4. Kursansvarig: Universitetslektor Everth Larsson (även examinator) Förkunskapskrav: Logistik och Internationell distributionsteknik. Prestationsbedömning: Elevaktiviteter i samband med seminarier samt projektarbetets innehåll och genomförande utgör underlag för slutbetyg. Webbsida http://www.tlog.lth.se

Målbeskrivning

Målet är att ge eleverna förståelse för och färdigheter i internationellt projektarbete från problem till lösningsförslag. Efter inledande förberedelser genomförs ett obligatoriskt tvärvetenskapligt grupparbete i en internationell miljö.

Innehåll

Projekt. Projektets olika faser. Undersöknings- och projektarbetsmetodik. Organisation, planering och styrning av projekt. Dokumentation. Förutsättningar ur kulturella, näringslivsspecifika och andra synvinklar.

Litteratur

Bestäms individuellt.