TILLVERKNINGSMETODER FÖR IMMT 185

Production and Manufacturing Methods

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: I1. Kursansvarig: Professor Jan-Eric Ståhl Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

Innehåll

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom området produktionsteknik. Kursen kommer väsentligen att inriktas mot de maskiner, verktyg och bearbetningsprinciper som används för att på ett konkurrensmässigt sätt form- och egenskapsge ett material. Kursen begränsas till att omfatta metodgrupperna plastisk bearbetning, skärande bearbetning och ickemekaniska bearbetningsmetoder.

Dimensionsmätning och toleranser, ytors egenskaper och karaktär, material- och deformationsmodeller, modeller för plastisk bearbetning, formning av massiva ämnen, formning och klippning av plåtämnen, metoder och teorier för skärande bearbeting, slip- och polermetoder samt gnist- och laserbearbetning.

Litteratur

Jan-Eric Ståhl m.fl.: Verkstadstekniska tillverkningsmetoder del I med övningsbok, Institutionen för mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, LTH/LU, Lund 1998.