KOMPOSITTEKNOLOGIMMT 171

Composite Technology

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: M4PU . Valfri för: M4. Kursansvarig: Tekn.Dr. Lars-Olov Pennander Förkunskapskrav: Tillverkningsmetoder och Konstruktionsmaterial AK eller motsvarande. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter.

Innehåll

Kursen behandlar kompositmaterials egenskaper och potentiella användningsområden inom det verkstadstekniska området. Förutom grundläggande mekaniska principer innehåller kursen fibermaterial och fibertyper, matrismaterial, mekaniska och termiska egenskaper, tillverkningsteknik, bearbetningsteknik och samt praktiska tillämpningar och möjligheter. Kursen kan med fördel fortsätta i projekt inom ämnet materialteknik.

Litteratur

Från fiber till komposit, tillämpad materialteknik, MTV/LTH, KF-Sigma.

Övningsbok: Från fiber till komposit, tilläpad materialteknik, MTV/LTH, KF-Sigma.