CAD/CAM/CAEMMT 160

Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: M4PS . Valfri för: M3. Kursansvarig: T.f. univ.l. Thomas Rundqvist Rekommenderade förkunskaper: Ritteknik/Datorstödd ritning samt Matematik AK för M. Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen. Slutbetyg bestäms genom lika sammanvägning av utförande av modellprov och skriftlig tentamen.

Innehåll

Kursen avser att ge såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom CAD/CAM- och CAE-områdena.

Kursen omfattar utrustning för CAD/CAM, grundläggande CAD- och CAM-teknik, gränssnitt mellan system (IGES, VDAFS, STEP), friformkurvor, ytmodellering med friformytor (Bezier, B-spline, NURB), solidmodellering (CSG, randrepresentation, voxelteknik), rendering och friformframställning, produktdatasystem (PDM).

Övningar utförs på de olika kursmomenten med kommersiella programvaror. Dessa omfattar yt- och solidmodellering, sammansättning av solider, programmering i CAD-system, ritningframställning, beredning, databasteknik. Beredningsuppgiften utförs av beredning i CAD/CAM-system samt efterföljande körning i fleroperationsmaskin.

Litteratur

Ännu ej fastställt.