TILLVERKNINGSMETODERMMT 012

Production and Manufacturing Methods

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: M3. Kursansvarig: Professor Jan-Eric Ståhl Förkunskapskrav: 2 av 3 delkurser i matematik AK, FMA011 (gäller antagna till åk 1 läsåret 96/97 ), 3 av 4 delkurser i matematik AK, FMA012 (gäller antagna efter 1 juli 1997). Prestationsbedömning: skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

Målbeskrivning

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om de verkstadstekniska

metoderna för form och egenskapsgivning.

Innehåll

Verkstadsteknisk mätteknik. Enheter och måttsystem. Toleranser och passningar. Ytjämnhet. Val av mätdon och felteorier. Mätmetoder. Planering av mätavdelning.

Skärande bearbetning. Svarvning. Hyvling. Driftning. Sågning. Borrning. Upprymning, försänkning och planing. Brotschning. Fräsning. Slipning. Finbearbetning. Gängning. Kuggbearbetning.

Klippande bearbetning. Klippning. Stansning. Finstansning.

Plastisk bearbetning. Smidning. Varmvalsning. Strängpressning. Dragning av tråd, stång och rör. Kallsmidning. Bockning. Dragpressning. Trycksvarvning. Högenergiformning.

Ickemekaniska bearbetningsmetoter. Kemisk bearbetning. Elektrokemisk bearbetning. Elektroerosiv bearbetning. Ultraljudbearbetning. Elektronstrålebearbetning. Bearbetning med laser. Plasmabearbetning.

Svetsteknologi. Smält- och trycksvetsmetoder, termiska skärmetoder, ljusbågsfysik, laserteknik, svetsmetallurgi, svetsbarhetsbegreppet, provningsmetoder, svetsekonomi och svetsmekanisering.

Pulverteknologi. Pulvermetallurgisk tillverkning, termisk sprutning, keramik och hårdmetaller.

Gjuteriteknologi. Gjutmetoder, val av metod, materialegenskaper, kvalitetskontroll, godsets anpassning till gjutning.

Litteratur

Verkstadstekniska tillverkningsmetoder, prof. Jan-Eric Ståhl m.fl, MTV/LTH, KF-Sigma

Kompendier i gjuteriteknik, LTH. Litteratur i svetsteknik anges senare.