HYDRAULIK OCH PNEUMATIKMMK 050

Hydraulics and Pneumatics

Antal poäng: 4.0. Valfri för: M4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Per-Erik Andersson Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande basblocket i civilingenjörsutbildning M. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs förutom genomförda laborationer, godkänd skriftlig tentamen. För de båda kursmomenten, hydraulik och pneumatik, krävs att minimipoäng uppnås för båda delarna för godkänd tentamen. Webbsida http://htpp:/www.mkon.lth.se

Målbeskrivning

Denna kurs syftar primärt till att ge deltagarna insikt i uppbyggnad och dimensionering av hydrauliska och pneumatiska system.

Innehåll

För uppbyggnad och dimensionering av dessa system genomgås de grundläggande fenomen och principer som de i systemen ingående komponeneterna baseras på. Konkret innebär detta att såväl grundläggande teori som de tekniska lösningsprinciper som dessa komponeneter (pumpar, ventiler etc) baseras på genomgås. Genomgång av existerande komponenter

I kursen ingår också två obligatoriska laborationer - en i hydraulik och en i pneumatik.

Litteratur

Kompendier, institutionen för konstruktion och produktion/avd för hydraulik och pneumatik, LiTH.