TRANSMISSIONER, DYNAMIKMME 080

Transmissions, Dynamics

Antal poäng: 5.0. Valfri för: M4. Kursansvarig: Univ. lektor Lars Vedmar Rekommenderade förkunskaper: motsv tribologi AK och transmissioner AK Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska konstruktionsuppgiften fullgjorts. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna MME010 och MME080 får ingå i examen

Målbeskrivning

Kursen ger detaljerad insikt i hur svängningar i transmissionselement beräknas.

Innehåll

Böj- och torsionskritiska varvtal. Dynamisk kraftöverföring i kugg- och kedjeväxlar.

Litteratur

Vedmar, L:Transmissioner