TRANSMISSIONER, DIMENSIONERINGMME 070

Transmissions, Dimensioning

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: M4PU . Valfri för: M4. Kursansvarig: Univ. lektor Lars Vedmar Rekommenderade förkunskaper: motsv tribologi AK och transmissioner AK Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska konstruktionsuppgiften fullgjorts. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen. Övrigt: Kursen ersätter fr o m 99/00 kursen MME042 transmissioner FK

Målbeskrivning

Kursen ger detaljerad insikt i hur maskinelement avsedda för att överföra rörelser och krafter dimensioneras och optimeras.

Innehåll

Inverka av elasticitet på skiv- och trumbromsar. Rak- och snedkuggväxlar. Excenterväxlar. Differentialer. Variatorer. Stållinor. Kammekanismer.

Litteratur

Vedmar, L:Transmissioner