TRIBOLOGI, FKMME 050

Tribology, Advanced Course

Antal poäng: 5.0. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Bo Jacobson Rekommenderade förkunskaper: motsv tribologi AK och transmissioner AK Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/räkneuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska konstruktionsuppgiften fullgjorts. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Målbeskrivning

Kursen ger detaljerad insikt i smorda belastade ytors tribologiska egenskaper samt hur smörjmedel och ytor samverkar.

Innehåll

Avancerad hydrodynamisk och elastohydrodynamisk smörjteori. Solidifieringsteorin. Smörjmedelsreologi och kompression. Läpptätningar och deras funktioner. Avancerad teori för beröring enligt Hertz.

Litteratur

Jacobson, Bo; Tribologi FK.