TRIBOLOGI AKMME 021

Tribology, Basic Course

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: M2. Kursansvarig: Prof Bo Jacobson Förkunskapskrav: (gäller antagna till Maskinteknik, 180 p, efter 1 juli 1996): 2 av 3 delkurser i matematik AK, FMA011 (gäller antagna till åk 1 läsåret 96/97 ), 3 av 4 delkurser i matematik AK, FMA012 (gäller antagna efter 1 juli 1997). Rekommenderade förkunskaper: Matematik AK, mekanik och hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Obligatoriska konstruktions-/beräkningsuppgifter. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska konstruktionsuppgifterna fullgjorts. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Målbeskrivning

Kursen ger insikt i samverkande ytors tribologi samt hur rullningslager och glidlager dimensioneras.

Innehåll

Axial- och radialglidlager. Hydrostatiska lager. Gassmorda lager. Smörjmedel. Hydrodynamisk vätskefilmsteori för glid- och rullningsrörelse. Glidlager av olika typer. Kul- och rullagerteori. Hertz' teori för beröring. Spiralspårslager. Vibrerande gaslager. Blandfilmssmörjning, gränsskiktssmörjning. Fasta smörjmedel. Slitage.

Litteratur

Jacobson, Bo: Tribologi

Jacobson, Bo: Exempelsamling i Tribologi