EKONOMI OCH HANDEL FÖR TMMIO 350

Economics and Trade

Antal poäng: 2.0. Valfri för: Industriellekonomi-avslutningenårskurs4, T4, TechnologyManagement-avslutningenårskurs3. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3 p) Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen på den i kursen ingående litteraturen och det vid undervisningstillfällena meddelade stoffet. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Målbeskrivning

Kursen skall ge deltagarna insikt om svenskt näringsliv och dess relation till förhållandena på den internationella arenan.

Innehåll

Svensk ekonomi: en orientering om uppbyggnaden av svenskt näringsliv sett ur olika perspektiv. Global ekonomi: den svenska ekonomin sätts in i världsekonomin. En övergripande analys av svenskt näringsliv i ett internationellt perspektiv. Sveriges exportberoende exponeras.

Litteratur

Knox, P. & Agnew, J.: The Geography of the World Economy. Sölvell, Ö: Advantage Sweden.