EKONOMISK ANALYSMIO 320

Managerial Economics

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: I2, Industriell ekonomi-avslutningen årskurs 4. Kursansvarig: Docent Kaj Rosling, Kaj.Rosling@ie.lth.se Förkunskapskrav: MIO 040 Industriell ekonomi FK Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen eller fullgjorda obligatoriska uppgifter. Övrigt: övningstimmarna ägnas åt lektioner, laborationerna utgörs av praktikfallsövningar. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Obligatoriska moment: laborationer

Målbeskrivning

Kursen skall ge förståelse för industriföretagets omvärld och färdighet i ekomisk analys av industriella problem.

Innehåll

Kursen innehåller avsnitt om produktionsfunktioner och produktivitetsmått, konkurrensformer och varumarknader, kostnadsteori, ABC-kalkylers användning och utformning, investeringskedjor och avskrivningar, prisbildning och instrument på finansiella marknader samt optionsteori för investeringskalkyler. På vissa avsnitt ges laborationer och obligatoriska praktikfall, vilka kan påverka betygsättningen.

Litteratur

Meddelas senare.