INDUSTRIELL EKONOMI FÖR F, E OCH DMIO 220

Managerial Economics, Basic Course

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: Technology Management-avslutningen årskurs 3. Valfri för: D4, E3, F3, T3. Kursansvarig: Docent Kaj Rosling, kaj.rosling@ie.lth.se Prestationsbedömning: tentamen är skriftlig. OBS! Endast en av kurserna MIO 012, MIO 220 och MIO 211 får ingå i examen. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Innehåll

Kursen syftar till att ge en orientering om industriföretagets ekonomistyrning samt förmåga att identifiera, beskriva och lösa enklare ekonomiska problem. Kursen ska skapa förutsättningar för att integrera ekonomiska aspekter i tillämpade tekniska ämnen.

I kursen ingår följande moment: Företagsformer och deras organisation. Produktkalkylering och lönsamhetsbedömning. Investeringskalkylering. Ekonomisk redovisning och räkenskaps-analys. Finansiering.

Litteratur

Olsson, J. & Skärvad, P.H.: Företagsekonomi 99, Liber 1997. Kompendium i Industriell ekonomi. (Samtlig litteratur kan ersättas enligt anvisningar vid kursstart.)