INDUSTRIELL EKONOMI, GRUNDKURSMIO 211

Managerial Economics, Basic Course

Antal poäng: 5.0. Valfri för: D4, E3, F3, K4Bt, K4Pd, K4Pk, K4Po. Kursansvarig: Docent Kaj Rosling, kaj.rosling@ie.lth.se Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Obs! Endast endera av MIO211, MIO010 och MIO220 får ingå i examen. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Innehåll

Kursens mål är att ge teknologen allmänekonomisk översikt, förståelse av företags ekonomiska redovisning, färdighet i företagsekonomisk kalkylering, kunskaper om företagsfinansiering och marknadsföring, orientering om olika företagsformer och deras organisation. Kursinnehållet har sin tyngdpunkt i ekonomisk styrning, dvs företagens redovisning, kalkylering och finansiering.

Litteratur

Hansson, S. & Nilsson, S.Å.: Produktkalkylering, Liber, 1994. Nilsson, S.Å. & Persson, I.: Investeringsbedömning, Liber 1999. Olsson, J & Skärvad, P.H.: Företagsekonomi 99, Liber, 1997. Övningsbok: Möller, J.(red): Övningar i industriell ekonomi. Kompendium i Industriell ekonomi. (Samtlig litteratur kan ersättas enligt anvisningar vid kursstart.)