KVALITETS- OCH UNDERHÅLLSSTYRNINGMIO 060

Quality and Maintenance Management

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: Industriell ekonomi-avslutningen årskurs 4. Valfri för: M4, M4PS. Kursansvarig: Docent Kaj Rosling, Kaj.Rosling@ie.lth.se Förkunskapskrav: Matematisk statistik för M, FMS031. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatorisk inlämningsuppgift. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Målbeskrivning

Kursens yttersta syfte är att ge en stabil grund för självutveckling inom kvalitets- och underhållsområdet. Kursen skall omedelbart ge färdighet i de vanligaste kvalitetsteknikerna för produktutveckling och produktion, allmän förståelse av underhållsteknik, samt orientering om kvalitets- och underhållssystem.

Innehåll

Områdets historiska utveckling, tillförlitlighetsanalys, försöksplanering, statistisk processtyrning, kvalitetskontroll, underhållsoptimering, kvalitets- och underhållssystem. Delar av momenten är managementinriktade, men tyngdpunkten ligger på tekniker baserade på statistisk teori som är svåra att tillgodogöra sig i yrkeslivet. Obligatoriska gästföreläsningar och studiebesök kan ingå.

Litteratur

Bergman, B. & Klevsjö, B.: Kvalitet, från behov till användare, Studentlitteratur 1995.

Kurskompedium i Kvalitet och underhåll.