MATERIAL- OCH PRODUKTIONSSTYRNINGMIO 030

Production and Inventory Control

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: I2, Industriell ekonomi-avslutningen årskurs 3, M3PS . Valfri för: M4. Kursansvarig: Professor Sven Axsäter, Sven.Axsäter@ie.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Industriell ekonomi (minst 3p), matematisk statistik för M eller motsvarande. Prestationsbedömning: tentamen är skriftlig. För erhållande av slutbetyg fordras att obligatoriska praktikfall fullgjorts och godkänts. Webbsida http://www.ie.lth.se/kurs/pek/kurser.stm

Obligatoriska moment: laborationer

Målbeskrivning

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper beträffande styrning och utformning av produktions- och lagersystem samt ge kännedom om olika metoder, rutiner och hjälpmedel.

Innehåll

Föreläsningar. Olika produktionsmiljöer, indelningsgrunder och begrepp. Planering av produktionssystemet. Produktionens styrande system. Prognosteknik. Lagerstyrning. Olika beordringssystem. Nettobehovsplanering. Kanban-system. Huvudplanering och detaljplanering. Implementering.

Övningar. Räkneövningarna ägnas åt kvantitativ problemlösning inom de områden som behandlas på föreläsningarna.

Laboration. Datorbaserat MPS-system. Obligatorisk inlämningsuppgift.

Litteratur

Axsäter, S.: Lagerstyrning. Studentlitteratur, 1991. Kompendiematerial.