TEKNISK MODELLERINGKTM 030

Engineering mechanics and modelling

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: W2. Kursansvarig: Göran Wihlborg. Goran.Wihlborg@hallf.lth.se Förkunskapskrav: Kunskaper i vektoralgebra och linjära differentialekvationer enligt motsvarande delar i kursen Matematik, grundkurs. Prestationsbedömning: Skriftlig och/eller muntlig tentamen. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Målsättningen med kursen är att med utgångspunkt från verkligheten kunna skapa en modell för beräkning av den kraftpåverkan och det rörelsemönster som ett system utsätts för. Grunden är den klassiska mekanikens lagar. Mekanik är ett grundläggande ämne i all civilingenjörsutbildning och innebär en direkt tillämpning av matematikkunskaperna och öppnar dörren för ett sätt att tänka i modeller. Denna kurs för W-programmet avser därför att ge den kunskap om grundläggande begrepp och principer inom mekaniken som erfordras för att modellera och lösa enklare problem ur verkligheten. Efter slutförd kurs ska man kunna:

För att nå målet om att ur verkligheten kunna formulera matematiska modeller, kommer problemlösningen att stegras från enkla färdiga modeller till formulering av en uppgift tagen ur verkligheten inom varje delområde som ingår i kursen.

Innehåll

Kursen innehåller övningar i att:

Litteratur

Fastställes senare.