TEKNISK MEKANIK, DIMENSIONERINGSREGLER OCH NORMER FÖR KEMISK APPARATURKTM 020

Applied Mechanics, Design Rules and Standards in Chemical Engineering

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Ma, K4Pd, K4Pk, K4Po, M4. Kursansvarig: Göran Wihlborg. Goran.Wihlborg@hallf.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Hållfasthetslära. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen avslutar kursen. För godkänt betyg fordras också fullgjorda beräkningsuppgifter och ritteknikövningar.

Målbeskrivning

Denna kurs avser att behandla mer avancerade delar inom hållfasthetsläran, som har betydelse för apparattekniska problem. De studerande ska få insikt i och självständigt kunna bedöma hållfasthetstekniska problem, speciellt för kemisk apparatur. Speciell uppmärksamhet ägnas åt bestämmelser och normer för tryckkärl och rörledningssystem.

Innehåll

Kursen behandlar följande delmoment: Tryckkärl och tryckkärlsnormer. Cisterner och silos. Buckling. Krypning och varmhållfasthet. Temperaturspänningar i rör och rörledningssystem. Numeriska metoder.

Litteratur

Wihlborg, G.: Kompendium med övningsexempel. Tavola, K.: Ritteknik 2000, faktabok.