POLYMERA MATERIAL, TILLÄMPNINGARKTE 101

Polymer Applications

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Lä, K4Ma. Alternativobligatorisk för: K4Po. Kursansvarig: Bengt Wesslén. Bengt.Wesslen@polymer.lth.se Förkunskapskrav: KTE 080 eller KTE 090. Prestationsbedömning: obligatorisk närvaro vid föreläsningarna. För godkänt betyg fordras aktivt deltagande i och redovisning av resultaten från tillämpningsövningarna. Slutbetyg ges i skalan Godkänd-Icke godkänd. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Målbeskrivning

Kursen skall ge fördjupad insikt om hur polymera material kan användas för olika ändamål. Den skall belysa hur materialets funktion i slutapplikationen beror av fysikalisk-kemiska egenskaper hos de använda polymererna, bearbetningsprocessen och produktens uppbyggnad.

Innehåll

Kursen genomförs i samarbete med industriföretag i regionen. Inom kursen behandlas tre av följande tillämpningar: 1. Färg, lack och lim. 2. Gummimaterial. 3. Förpackningsmaterial. 4. Medicinska tillämpningar. 5. Kompositmaterial.

Litteratur

Handböcker och annat material som tillhandahålles inom avdelningen.