KEMISK TEKNOLOGI, AKKTE 022

Chemical Reaction Engineering, Basic Course

Antal poäng: 9.0.


Kemisk teknologi AK / Kemisk reaktionsteknik0196

Chemical Reaction Engineering

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: K3. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen och godkända datorövningar

Målbeskrivning

Kursen skall ge förmåga att lösa problem som innefattar ideala reaktorberäkningar i anslutning till industriella processer.

Innehåll

Reaktormodellering medelst differentiella material- och energibalanser. Beräkningsrelationer för ideala reaktorer, uppehållstidsfördelningar, flerreaktions-system, jämförelser mellan reaktorer.

Dynamiken för tankreaktorn.

Masstransport och kemisk reaktion.

Introduktion till heterogen katalys.

Litteratur

Danielsson, N.Å.: Kemisk Reaktionsteknik. Grimsberg, M. och Danielsson, N.Å.: Arbetsbok till Kemisk Reaktionsteknik. Grimsberg, M.: Maple - En introduktion för kemitekniker 1995. Grimsberg, M. & Nilsson, B.: Matlab - En introduktion för kemitekniker 1995. Danielsson, N.Å.: Kemisk Reaktionsteknik, komplettering, 1996.


Kemisk teknologi AK / Kemisk teknologi laborationskurs0296

Chemical Technology, Laboratory Course

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: K3. Prestationsbedömning: godkänd laborationsredogörelse.

Innehåll

Kursen omfattar en obligatorisk uppgift som ger teknologerna träning i självständigt arbete, försökplanering, apparatbygge och rapportskrivning.

Behandling av ett processtekniskt eller processkemiskt problem genom litteraturstudium, försökplanering och framtagning av experimentella data under laboratorieverksamhet, samt utvärdering och rapportering i form av tekniska rapporter vilka föredras och försvaras.