PROCESSBERÄKNINGARKTE 021

Chemical Process Calculations

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: K2. Kursansvarig: Nils-Åke Danielsson och Michaël Grimsberg. Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se Förkunskapskrav: Allmän kemi, Linjär algebra. Rekommenderade förkunskaper: Programmering. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen samt godkända datorövningar. Övrigt: Kursen ges i lp2 för 140-poängs och i lp3 för 180-poängsprogrammet.

Målbeskrivning

Kursen skall ge förmåga att på ett modernt sätt analysera och lösa problem där kända kemiska lagar kombineras med material- och energibalanser för att utföra enkla processberäkningar i främst stationära processer. Kursen introducerar dessutom teknologen i datorstödd processberäkning

Innehåll

Litteratur

Reklaitis,G.V.: Introduction to Material & Energy Balances, Wiley 1983. Grimsberg M. & Danielsson, N-Å.: Processberäkningar 1996. Grimsberg, M.: Maple - En introduktion för kemitekniker 1995. Grimsberg, M. & Nilsson, B.: Matlab - En introduktion för kemitekniker 1995.