MIKROANALYS PÅ FASTA OCH BIOLOGISKA MATERIALKOO 060

Micro Analysis of Solid and Biological Material

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Lä, K4Ma. Kursansvarig: Reine Wallenberg och Jan-Olle Malm. Reine.Wallenberg@oorg2.lth.se Förkunskapskrav: Kemi och fysik motsv åk 1-2 på kemitekniklinjen Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida http://www.oorg2.lth.se/undergrad_courses

Målbeskrivning

Kursen orienterar om metoder för mikroanalys. Analysmetoder som ger information om strukturer och kemisk sammansättning på mikroskopisk nivå, är nödvändiga vid utveckling av nya fasta material och deras kombination med bl a biologiska material. Tonvikten kommer dock att ligga mot analys av oorganiska fasta material.

Innehåll

Elektronmikroskopet som analysinstrument. Identifiering av faser med hjälp av morfologi, elektrondiffraktion och högupplösande avbildning. Tredimensionell avbildning av mjuka och fasta material. Svepelektronmikroskopet. Tapping mode AFM. Enkel provpreparering för biologiska och fasta prov. Energifiltrering av bilder för elementanalys och brusreducering. Mikroskopisk kartläggning av grundämnens förekomst i bio- och oorganiska prov genom analys av utsänd strålning (EDS) och energiförlust hos elektroner (EELS). Kvantifiering av EDS spektra. Kursen innehåller inslag av PBL-pedagogik (problembaserat lärande).

Laborationer: Laborationsövningarna tar upp de olika arbetsmetoder som behandlas under föreläsningar och övningar, samt ger träning i analysteknik. Ett antal okända prov skall analyseras. För godkänd laborationskurs krävs godkända redogörelser och godkänt analysresultat.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.