HUMAN NUTRITION - FUNCTIONAL FOODSKNL 030

Human Nutrition - Functional Foods

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Li. Kursansvarig: Nils-Georg Asp. Nils_Georg.Asp@inl.lth.se Förkunskapskrav: Livsmedelsvetenskap 12 poäng eller motsvarande kunskaper i näringslära. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Slutbetyg ges i skalan Godkänd - Icke godkänd.

Innehåll

Utifrån kursen i Livsmedelsvetenskap skall kursen ge en fördjupad förståelse för hur komponenter i livsmedel, både näringsämnen och "non-nutrients" påverkar funktioner i kroppen. Detta är basen för utveckling av s k "functional foods", som behandlas i form av fallstudier och grupparbeten.

Litteratur

Garrow, J.S.; James, W.P.T.: Human nutrition and dietetics, 9th ed, Churchill Livingstone, vetenskapliga artiklar.