FYSIOLOGIKNL 021

Physiology

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: K4Mi . Valfri för: K4Bi, K4Li, K4Lä. Kursansvarig: Nils-Georg Asp, Nils_Georg.Asp@inl.lth.se Prestationsbedömning: skriftlig tentamen

Innehåll

Kursen syftar till att ge en introduktion till human fysiologi, på vilken sedan kurserna i Livsmedelsvetenskap och Miljötoxikologi kan bygga.De som ej går kursen bör om möjligt inhämta motsvarande genom självstudier före kursen i Livsmedelsvetenskap.

På basen av biokemikursen är huvudmomenten biologiska kontrollsystem, andning och cirkulation, njurfunktion, magtarmkanalens funktion och kroppens försvarmekanismer.

Litteratur

Vander, Sherman, Luciano: Human Physiology, Mc Graw Hill Publishing Company