METABOLIC ENGINEERINGKMB 040

Metabolic engineering

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Bt. Kursansvarig: Bärbel Hahn-Hägerdal. Barbel.Hahn-Hagerdal@tmb.lth.se Förkunskapskrav: Allmän mikrobiologi (KMB011 eller KMB015). Prestationsbedömning: godkända övningar, laborationer, skriftlig tentamen.

Platsantalet är begränsat.

Målbeskrivning

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur mikroorganismer används i kemi-, livs- och läkemedelstekniska processer; hur mikroorganismer utvecklas och konstrueras med klassiska metoder baserade på stamselektion, isolering och mutation och med moderna gentekniska metoder; hur grundläggande mikrobiell fysiologi används för rationella ansatser vid utveckling av "nya" industriella mikroorganismer.

Innehåll

Föreläsningar: Katabolism, energimetabolism, anaerob metabolism, biosyntes, kolbalananser, redoxbalanser, fluxanalys, screening, stamselektion, isolering, mutation, genteknik, jäsningsteknik, enzymatiska analyser, media formulering.

Övningar: Beräkning av kolbalanser, redoxbalanser och fluxanalyser.

Laborationer: Satsvisa och kontinuerlig odling av muterade och rekombinanta mikroorganismer.

Litteraturstudie: Processer baserade på rekombinanta celler.

Litteratur

Utdelat material.