INDUSTRIELL HYGIEN OCH PRODUKTSÄKERHETKMB 030

Industrial Hygiene and Product Safety

Antal poäng: 5.0. Valfri för: K4Bt, K4Li, K4Lä. Kursansvarig: Bärbel Hahn-Hägerdal.Barbel.Hahn-Hagerdal@tmb.lth.se Förkunskapskrav: Allmän mikrobiologi (KMB011 eller KMB015). Prestationsbedömning: godkänt projektarbete, skriftlig tentamen.

Målbeskrivning

Målet är att på ett översiktligt och generaliserat sätt belysa industrihygieniska frågeställningar med relevans för produktsäkerhet inom läkemedels-, livsmedels-, färgförpacknings- och kemiteknisk industri.

Innehåll

Kursen kommer att genomföras i nära samarbete med representanter för industrin. Föreläsningarna omfattar hygien, aseptik, Rena Rum, process design, rengöring (kemiskt/termiska förfaranden, utvärderingsmetoder, validering, gränsvärden), CIP och SIP tekniker, desinfektion, kvalitetssäkring, HACCP, current good manufacturing practice (cGMP), ISO 9000 samt miljöaspekter.

Litteratur

Utdelat material.