ALLMÄN MIKROBIOLOGIKMB 011

Microbiology, Basic Course

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: K4Li . Kursansvarig: Peter Rådström Peter.Radstrom@tmb.lth.se Prestationsbedömning: godkänd laborationskurs, skriftlig tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna KMB011 och KMB015 kan ingå i examen.

Innehåll

Att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om mikroorganismers taxonomi, genetik, morfologi och fysiologi samt mikroorganismers förhållande till den yttre miljön, det ekologiska samspelet, mikroorganismers näringsbehov och tillväxtbetingelser, sterilisering, antibiotika och virus.

Litteratur

Prescott, L.M., Harley, J.P. and Klein, D.A., Microbiology, 3rd ed., Wm.C.Brown Communications, Inc., Dubuque, Iowa, USA. Utdelade stenciler. Laborationskompendium.